Konference českých a slovenských patofyziologů

19. konference českých a slovenských patofyziologů se konala v Brně ve dnech 5. až 6. září 2013.

 

20. konference patologické a klinické fyziologie s mezinárodní účastí se bude konat v Plzni v posledním zářijovém týdnu 2015.