Laboratoř nefrologické proteomiky

Laboratoř nefrologické proteomiky

 

Laboratoř nefrologické proteomiky je moderní pracoviště zabývající se separacemi a identifikací proteinů v tkáních, buňkách a tělních tekutinách. Hlavním zájmem naší laboratoře je studium a hledání biomarkerů a patofyziologie onemocnění ledvin. K tomu je využívána řada separačních a detekčních technik, jako je:   kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometre, 1D a 2D gelová elektroforéza, ELISA, western blot a jiné.

 

V současnosti je laboratoř zejména zaměřena na studium nových diagnostických a prediktivních biomarkerů v močových exosomech u pacientů s autoimunitním onemocněním ledvin (lupus nefritis a ANCA-asociované vaskulitidy) a IgA nefropatie.

 

Exosomy jsou membránové nanovezikuly endocytárního původu obsahující cytoplasmu (40-100 nm). Močové exosomy obsahují proteiny a nukleové kyseliny, včetně mikroRNA, které specificky odrážejí fyziologické a patologické stavy buněk z odlišných částí ledvin. Jejich proteomická analýza a analýza exprese mikroRNA může proto vést k nalezení specifických biomarkerů, které se dále stanovují u pacientů v různých stádiích onemocnění a v korelaci dalšími parametry onemocnění, s funkcí a biopsií ledvin, s odpovědí na léčbu a s dlouhodobým vývojem choroby.

 

Cílem naší skupiny je nalézt nové biomarkery v moči pacientů s různým onemocněním ledvin a použít je pro jejich konkrétní, neinvazivní klinické testování a monitorování.

 

Plánován je výzkum exosomů a jejich proteomiky v oblasti nádorů ve spolupráci s Anatomickým ústavem.

V laboratoři byly úspěšně vypracovány i diplomové práce.

 

Členové skupiny:
RNDr. Petr Přikryl, Ph.D.
Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.
Ing. Jan Krijt, Ph.D. (spolupráce)

 
Granty:
AZV 2015-2018:
Lidské močové exosomy – zdroj nových biomarkerů pro diagnostiku a sledování nemocí ledvin
 
Spolupráce:
- Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha
   (Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA)
- Klinika nefrologie, 1. LF UK a VFN Praha
   (Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN)

Hlavní publikace:
  • Přikryl P., Vojtová L., Maixnerová D., Vokurka M., Neprašová M., Zima T., Tesař V.: Proteomic approach for identification of IgA nephropathy-related biomarkers in urine. Physiol Res. 2017 Sep 22; 64(4):621-32.

  • Vojtová L., Zima T., Tesař V., Michalová J., Přikryl P., Dostálová G., Linhart A.: Study of urinary proteomes in Anderson-Fabry disease. Ren Fail. 2010;32(10):1202-9.

 

English