Zubním lékařství - letní semestr (2.r.)

 


Rozvrh přednášek a seminářůTest ZL1: 14. týden LS - obecná patofyziologie (např. zánět, poruchy imunity: imunodeficience, autoimunita, alergie. Kancerogeneze, regenerace, reparace, výživa....) 

Podmínky zápočtu v letním semestru (LS)


- Účast na výuce. Povolená je pouze jedna řádně omluvené absence.


- Každý student / ka musí během semestru prokázat, že zná a pochopil základní pojmy z látky, která byla probrána na seminářích i na přednáškách. Znalosti budou hodnoceny pomocí testu na konci semestru (viz. Limity). Pokud student nedosahne požadovaného limitu bude přezkoušen z probírané látky ústně.