Patofyziologie v kazuistikách

Předmět je vyučován v letním semestru, kapacita je 25 studentů. Výuka probíhá formou 7 seminářů, v nichž se rozebírají kazuistiky z patofyziologického hlediska (mechanismy vzniku nemoci, jejích příznaků a částečně diagnostiky a léčby). Předpokládá se, že studenti budou na semináři aktivní, proto je i omezen počet.

 

Za předmět jsou 2 kredity, podmínkou zápočtu je absolvování minimálně 6 seminářů a absolvování testu z probíraných onemocnění; při jeho nesplnění je možné jej jednou opakovat a při dalším neúspěchu vypracovat esej. Esej lze vypracovat rovněž jako náhradu absence. Při opakovaném nesplnění či nedostatečné účasti (bez řádného zdůvodnění) nebude zápočet udělen.

Určen je nejvíce studentům 3. ročníku, kteří současně studují základní kurz patofyziologie, ale zapisovat se mohou i studenti 4. či 5. ročníku (ovšem s ohledem na převahu právě těch z 3. ročníku, je rozbor kazuistik zaměřen více na základní otázky, např. je méně zdůrazňována otázka léčby).

 

Kazuistiky jsou reálné, částečně převzaty z časopisů, částečně jde o případy z praxe, např. z VFN, samozřejmě anonymní. Jsou přiměřeně upraveny z didaktického hlediska, protože jejich hlavním cílem je patofyziologie. V některých případech se na výuce mohou podílet i kliničtí lékaři.

 

Konání předmětu v LS ak. roku 2017/18 bude ve čtvrtek 12,30-14,00 v seminární místnosti ÚBEOS1 U Nemocnice 5.

Zahájení předmětu: 1.3.2018 - sraz v 12,25 před síní Coriových.

Semináře se budou pravděpodobně konat (případná změna bude včas oznámena, případně se můžeme dohodnout):

15.3.

22.3.

5.4.

12.4.

19.4.

26.4. nebo 3.5. test a zápočet

 

 

Garant předmětu: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

V případě zaplnění je možné mě kontaktovat a v případě uvolnění místa se dodatečně zapsat. Nicméně předmět by ztrácel smysl, kdyby na něj chodilo více než oněch cca 25 studentů, nejde o přednášku, ale o seminář s diskusemi. Proto ani event. dobrovolná účast bez registrace a kreditů není možná.

 

Děkuji a těším se na setkání.