Volitelné předměty


Pro zájemce o hlubší poznání patofyziologie, ať už její role pro klinické uvažování či spíše molekulární a buněčnou podstatu, jsme připravili volitelné předměty.Stem Cells and Regenerative Medicine (2 kredity, B01674 a B81674)

Garant předmětu: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

 

Je vyučován v angličtině v zimním semestru (7 seminářů)


Informace o předmětu


 

 

Patofyziologie v kazuistikách (2 kredity B01972)

Garant předmětu: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

Výuka probíhá formou 7 seminářů v letním semestru.

 

Informace o předmětu