Laboratoř experimentální hematologie a kmenových buněk


  Školitel: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., necas@cesnet.cz

  Školitel: RNDr. Luděk Šefc, CSc., sefc@cesnet.cz

   

  413

  Krvetvorné kmenové buňky se nacházejí v dospělosti v kostní dřeni, kde jsou v těsném kontaktu s mikroprostředím sestávajícím ze stromálních buněk, extracelulární matrix a gradientu cytokinů a dalších regulačních molekul. Toto mikroprostředí vytváří tzv. niky (angl. niche), které působí jako morfologické a funkční jednotky ovlivňující chování kmenových buněk. Po poškození kostní dřeně zářením nebo cytostatiky je tato interakce narušena, naopak po transplantaci kmenové buňky aktivně vyhledávají své niky a obnovuje se krvetvorba. V naší laboratoři se zabýváme výzkumem vzájemné interakce nik a kmenových buněk a vlivem mikroprostředí na migraci, usídlení (ang. homing), proliferaci a diferenciaci kmenových buněk. Využíváme myších kongenních modelů, ve kterých můžeme identifikovat krvetvorné buňky pocházející z transplantátu pomocí průtokové cytometrie.
  Publikace:

  Forgáčová K, Savvulidi F, Šefc L, Linhartová J, Nečas E. All hematopoietic stem cells engraft in submyeloablatively irradiated mice. Biol Blood Marrow Transplant. 2013, in press

  Forgáčová K, Nečas E. Availability of hematopoietic niches for transplanted stem cells. Folia Biologica (Praha) 59, 1-14 (2013)

  Hlobeňová T, Šefc L, Chang KT, Savvulidi F, Michalová J, Nečas E. B-lymphopoiesis gains sensitivity to subsequent inhibition by estrogens during final phase of fetal development. Dev Comp Immunol. 2012 Feb;36(2):385-9.

  Hofer M, Pospíšil M, Hoferová Z, Komůrková D, Páral P, Savvulidi F, Šefc L. The pharmacological activation of adenosine A1 and A3 receptors does not modulate the long- or short-term repopulating ability of hematopoietic stem and multipotent progenitor cells in mice. Purinergic Signal. 2012 Dec 15. [Epub ahead of print]

  Michalová J, Savvulidi F, Šefc L, Faltusová K, Forgáčová K, Nečas E. Hematopoietic Stem Cells Survive Circulation Arrest and Reconstitute Hematopoiesis in Myeloablated Mice. Biol Blood Marrow Transplant. 2011 Sep;17(9):1273-81.

  Michalová J, Savvulidi F, Šefc L, Forgáčová K, Nečas E. Cadaveric bone marrow as potential source of hematopoietic stem cells for transplantation. Chimerism. 2011 Jul;2(3):86-87.

  Broulík PD, Šefc L, Haluzík M. Effect of PPAR-γ agonist rosiglitazone on bone mineral density and serum adipokines in C57BL/6 male mice. Folia Biologica (Praha) 2011;57(4):133-8.