Studium chromatinu v rozhodovacích procesech normální a leukemické krvetvorby

  Školitel: doc. MUDr. Tomáš Stopka Ph.D., tstopka@lf1.cuni.cz 

  http://stopka-lab.lf1.cuni.cz/

   

  MUDr. Tomáš Stopka Ph.D.Výzkum v mé skupině je zaměřen na identifikaci mechanismů transkripční regulace normální a leukemické krvetvorby. Tyto mechanismy zahrnují vzájemné interakce liniově specifických transkripčních faktorů a DNA, jež je zabalená do nukleoproteinové struktury označované jako chromatin. Asociace transkripčních faktorů a DNA v buněčném jádře je závislá na remodelaci chromatinu, jež je uskutečňována ATP-dependentním mechanismem proteiny z rodiny SWI/SNF. PhD projekty obsahují následující přístupy: genová inaktivace v myši (gene knockout), transientní a stabilní genetické manipulace v leukemických buňkách, globální analýzy genové exprese a chromatinové struktury.


  Publikace:

  • 5-Azacitidine in aggressive myelodysplastic syndromes regulates chromatin structure at PU.1 gene and cell differentiation capacity. Curik N, Burda P, Vargova K, Pospisil V, Belickova M, Vlckova P, Savvulidi F, Necas E, Hajkova H, Haskovec C, Cermak J, Krivjanska M, Trneny M, Laslo P, Jonasova A, Stopka T. Leukemia. 2012 Aug;26(8):1804-11. IF: 9,56
  • Epigenetic silencing of the oncogenic miR-17-92 cluster during PU.1-directed macrophage differentiation. Pospisil V, Vargova K, Kokavec J, Rybarova J, Savvulidi F, Jonasova A, Necas E, Zavadil J, Laslo P, Stopka T. EMBO J. 2011 Sep 6. IF: 10.2
  • MYB transcriptionally regulates the miR-155 host gene in chronic lymphocytic leukemia. Vargova K, Curik N, Burda P, Basova P, Kulvait V, Pospisil V, Savvulidi F, Kokavec J, Necas E, Berkova A, Obrtlikova P, Karban J, Mraz M, Pospisilova S, Mayer J, Trneny M, Zavadil J, and Stopka T. Blood. 2011 Apr 7;117(14):3816-25. IF:10.555
  • Burda Pavel, Laslo Peter, and Stopka Tomas. Transcription factors PU.1 and GATA-1 and leukemia differentiation. Leukemia. 2010 Jul;24(7):1249-57. IF: 8,634
  • Burda P, Curik N, Kokavec J, Basova P, Mikulenkova D, Skoultchi AI, Zavadil J and Stopka T. PU.1 Activation Relieves GATA-1–Mediated Repression of Cebpa and Cbfb during Leukemia Differentiation. Mol Cancer Res 2009, 7(10): OF1-11. October IF: 4,533