Všeobecné lékařství: letní semestr

POZOR!!!

Seminář "K" - Interaktivní seminář (SIM) - akutní medicína (praktikum) se bude konat na 1.LF UK Albertov 5, 128 00, Praha 2

Rozvrh bloku IV. (blokový seminář "K")

 Rozvrhy:


· Přednášky LS


 

· Semináře LS


Test 3: Gastrointestinální trakt a obecná patofyziologie

Test 4: Endokrinologie a nervový systém


 

Podmínky zápočtu v letním semestru (LS):


· Splnění limitu v obou testech

 

Limity:

· Limit pro udělení zápočtu > 70,00% (z každého testu daného semestru)

· Limit zkouškového testu bude > 70,00%

- V případě, že student u některého z testů neuspěje, bude vyzkoušen skupinovým učitelem během

           semestru.


· Přednesení referátu v průběhu seminářů LS


· Odevzdání eseje nebo rešerše článku v požadovaném rozsahu a kvalitě


· Docházka na seminářích


- Povolena je maximálně jedna absence. Případné další absence musí být doloženy potvrzením o

   pracovní neschopnosti.


 - Větší počet řádně omluvených absencí je řešen individuálně skupinovým učitelem (je možné 

    nahradit studijním úkolem, např. rešerší zameškané látky).

   - Dlouhodobé absence je třeba řešit s přednostou ústavu či jeho zástupcem pro výuku.