Všeobecné lékařství: zimní semestr

 

Rozvrhy:


 

· Přednášky ZS

 

· Semináře ZS


 

Test 1: Hematologie a kardiologie

Test 2: Respirace, vnitřní prostředí, ledviny


 

Podmínky zápočtu v zimním semestru (ZS)


· Splnění limitu v obou testech

- V případě, že student u některého z testů neuspěje, bude vyzkoušen skupinovým učitelem během nebo

   na konci semestru.


· Docházka na seminářích

- povolena je maximálně jedna absence. Případné další absence musí být doloženy potvrzením pracovní

   neschopnosti

- Větší počet řádně omluvených absencí je řešen individuálně skupinovým učitelem (je možné nahradit

   studijním úkolem, např. rešerší zameškané látky).

- Dlouhodobé absence je třeba řešit s přednostou ústavu či jeho zástupcem pro výuku

- Zvolení témat pro esej a ústní prezentaci (prezentace a esej je hodnocena v letním semestru)


Seznam témat esejí


Seznam témat referátůNávod na psaní eseje

Návod na psaní eseje a referátů

Eseje je možné posílat od začátku letního semestru přes SIS. Informace o vkládání esejí do SISu 

 

Nesplnění podmínek udělení zápočtu:

Pokud student nezíská od svého skupinového učitele zápočet za zimní semestr nejpozději v prvním týdnu letního semestru, bude zápočet skládat přezkoušením z látky celého semestru ve vypsaných termínech, na něž se bude hlásit přes SIS. Na toto splnění zápočtu má student 3 termíny, výsledek se bude zapisovat do SISu. Podrobnosti a data budou zveřejněna počátkem LS. Poslední termín je zkoušen v komisi.


Nesplnění zápočtu ze ZS (a/nebo LS) znamená, že student nemůže konat zkoušku z patologické fyziologie v letním semestru!