Zubní lékařství - Informace o zimním semestru

 


V zimním semestru se výuka skládá z 1 přednášky a 1 semináře týdně. Během semestru studenti absolvují dva testy z probrané látky. 

Seznam přednášek


 

Seznam seminářů


Test ZL2: 9. týden LS - cirkulace, hematologie, gastrointestinální trakt


Test ZL3: 14. týden LS - respirace, ledviny, neurologie, endokrinologiePodmínky zápočtu v zimním semestru (ZS)


· Účast na výuce. Povolené jsou pouze dvě řádně omluvené absence.


· Každý student / ka musí během semestru prokázat, že zná a pochopil základní pojmy z látky, která byla probrána na seminářích i na přednáškách. Znalosti budou hodnoceny pomocí testů v polovině a na konci semestru (viz. Limity). Pokud student nedosáhne požadovaného limitu bude přezkoušen z probírané látky ústně.