Patologie výživy (Bc.)

 

Od 14.11.2017 od 20:00 hod. se můžete zapisovat na zkoušky!

 


Nutriční terapeut (Bc.)


Ústav patologické fyziologie odpovídá za vedení předmětu Patofyziologie výživy pro obor nutriční terapie ve 2. ročníku bakalářského studia (2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení týdně v letním i zimním semestru).


 

Rozsah znalostí požadovaných ke zkoušce (klasifikovaný zápočet) je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalostí, které získal při studiu jiných předmětů.


Rozvrh zimního semestru (prezenční a kombinovaná forma studia)

 

Kombinovaná forma studia


V této formě studia je předmět vyučován v blocích ve 2. ročníku studia.


Otázky ke klasifikovanému zápočtu

 


Kontakt:

prof. MUDr. Pavel Maruha, CSc., tel 22496-2917, e-mail: pavel.maruna@lf1.cuni.cz


 

Doporučené studijní materiály:


 

Základní učebnice:

· Nečas a kol.: Obecná patologická fyziologie (Nakladatelství Karolinum, 2000, 2003)

· Nečas a kol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Nakladatelství Karolinum, 2003)

· Vokurka a kol.: Patofyziologie pro nelékařské směry (Nakladatelství Karolinum, 2014 - 3. vydání, k dispozici i jako e-kniha)


Další:

· Silbernagl, Lang: Atlas patofyziologie člověka (Grada, 2001)

· Stephen J. McPhee: Pathophysiology of Disease: Introduction to Clinical Medicine (McGraw-Hill/LANGE, 2010, 6th edition a novější)


Internetové zdroje:

· Podklady k přednáškám a seminářům: http://connect.lf1.cuni.cz

· Wikiskripta: http://wikiskripta.eu - zejména otázky týkající se vztahu vyšetřovacích metod k patofyziologii

· Internetový Atlas fyziologie a patofyziologie: http://www.physiome.cz/atlas - internetové simulátory respirace, cirkulace a acidobazické rovnováhy, výkladové kapitoly, např. hemostáza, metabolismus železa