Volitelné předměty


 Pro zájemce o hlubší poznání patofyziologie, ať už její role pro klinické uvažování či spíše molekulární a buněčnou podstatu, jsme připravili volitelné předměty.

Volitelné předměty - Eligible subject

 

Zimní semestr / Winter semester

Stem Cells and Regenerative Medicine

(B01674 and B81674) - zimní semestr / winter semester

1302

The subject is opened for maximum of 20 pregradual and postgradual students from all UK faculties.

Language: English

Form: Lectures. The course will be taught only in face-to-face mode.

Credits: 2

Time: Thursday 16:00 – 17:30 (7 weeks)

Place: 1.LF UK, Department of Pathological Physiology

Seminar room No 2007, U Nemocnice 5, Praha 2

Time schedule (winter semester 2020/2021)

Introduction (Prof. Emanuel Nečas)

October 14, 2021

Embryonic Stem Cells (Mgr. Kateřina Faltusová)

October 21, 2021

Other "adult" Stem Cells (Doc.RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.)

November 4, 2021

Induced pluripotent stem cells – iPS cells (Mgr. Petr Páral, Ph.D.)

November 11, 2021

Hematopoietic Stem Cells (Mgr. Kateřina Faltusová)

November 18, 2021

Tissue Engineering (Doc.RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.)
November 25, 2021

Tissue Repair (Regeneration) from Stem Cells (Mgr. Petr Páral, Ph.D.) CREDIT (10-minute test)

December 2, 2021

 

Letní semestr / Summer semester

Experimental pathology(2 kredity, B01320 and B81320) 

Garant předmětu: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 

Je vyučován v angličtině v letním semestru (7 seminářů)

 

Patofyziologie v kazuistikách(2 kredity B01972)

Garant předmětu: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Výuka probíhá formou seminářů v letním semestru.