Výuka 1. LF UK

Aktualizovaná epidemická opatření k výuce na 1. LF UK (23.9.2021)

Z důvodu predikce další vlny Covidu na podzim a s přihlédnutím k faktu, že se předpokládá, že virus se může šířit především v mladší neočkované populaci jsou uvedená opatření na naší fakultě aktuálně přísnější, než vyžadují platná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR.
Pro výuku na teoretických pracovištích:
1/ Přednášky distanční formou.
2/ Během ostatní výuky (seminář, praktická výuka,..) studenti musí mít respirátor.
3/ Nebude vyžadováno dokládat očkování, výsledky testů, prodělání nemoci ("O-N-T")

Vedení 1. LF UK se připojuje k výzvě rektorů, aby studenti podstoupili před začátkem semestru očkování proti COVID-19.

Sledujte aktuality k epidemickým opatřením na webu 1. LF UK


V akademickém roce 2021/2022 budou vyučovány tyto předměty:

 

Všeobecné lékařství

B03161 Patologická fyziologie - Výuka bude "hybridní", přednášky se budou konat online v příslušném týmu v MS Teams, zbytek výuky bude mít prezenční formu. Veškeré informace k výuce naleznete v kurzu v Moodle https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1092, skupinové klíče vám byly rozeslány.


Stomatologie

B03148 Patologická fyziologie - Výuka bude "hybridní", přednášky se budou konat online v příslušném týmu v MS Teams, zbytek výuky bude mít prezenční formu.  Veškeré informace k výuce naleznete v kurzu v Moodle https://moodle.lf1.cuni.cz/course/view.php?id=1092, skupinové klíče vám byly rozeslány.


Výživa dospělých a děti kombinovaná

B03295 Klinická patofyziologie -  Výuka se koná prezenčně. Všechny informace naleznete u předmětu v SISu.


Adiktologie, Nutriční terapie

B03220 Patofyziologie výživy - Výuka se koná prezenčně.  Všechny informace naleznete v u předmětu v SISu. Výuka začíná již 23.9.2021 ve velké posluchárně Ústavu patologie na adrese Studničkova 2, 128 00 Praha.


Nutriční terapie kombinovaná

B03229 Patofyziologie výživy - Výuka se koná prezenčně. Vyučuje se v lednu, informace naleznete v SISu během nejbližší doby.


Ergoterapie, Adiktologie, Nutriční terapie, Porodní asistence

B03167 a B01528 Patologie a patologická fyziologie  - Výuka se koná prezenčně. Všechny informace naleznete  u předmětu v SISu.


Adiktologie, Nutriční terapie – kombinovaná

B03206 Patologie a patologická fyziologie - Výuka se koná prezenčně.  Všechny informace naleznete v u předmětu v SISu.