Výuka 1. LF UK

Aktualizovaná epidemická opatření k výuce na 1. LF UK


10. 2. 2022
Od začátku letního semestru bude na 1.LF UK výuka probíhat prezenční formou. Zůstávají jen minimální omezení – respirátory, dezinfekce a rozestupy.

Sledujte aktuality k epidemickým opatřením na webu 1. LF UK


V letním semestru akademického roku 2021/2022 budou vyučovány tyto předměty:

 

Všeobecné lékařství

B03161 Patologická fyziologie - Výuka bude prezenční. Veškeré informace k výuce naleznete v kurzu v Moodle.


Stomatologie

B03148 Patologická fyziologie - Výuka bude prezenční.  Veškeré informace k výuce naleznete v kurzu v Moodle.


Adiktologie, Nutriční terapie

B03220 Patofyziologie výživy - Výuka se koná prezenčně. Rozvrh.


Ergoterapie, Adiktologie, Nutriční terapie, Porodní asistence

B03167 Patologie a patologická fyziologie  - Výuka se koná prezenčně. Rozvrh.