Zubní lékařství


Konzultační hodiny učitelů , viz Výuka


Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí patofyziologie, obsahem přednášek a seminářů. Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem nebo bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů.


Výuka patologické fyziologie skládá z 1 semináře (2h) jedenkrát za 14 dní v letním semestru (LS, 2. ročník) a z 1 přednášky a 1 semináře týdně v zimním semestru (ZS, 3. ročník)


Přednášky: probírají souhrnným způsobem učivo patologické fyziologie. Místo konání je vyznačeno v rozvrhu. Jsou nepovinné, přesto je doporučujeme navštěvovat, a to během celého kurzu Patofyziologie.


Semináře: Místo konání seminářů je vyznačeno v rozvrhu.


Zápočtové testy: V letním semestru se píše 1 zápočtový test a v zimním semestru se píší dva zápočtové testy. Termíny a témata testů jsou vyznačeny v rozvrhu přednášek. Testy mají charakter „multiple choice“ a obsahují 20 otázek. Na každou otázku existuje jedna nebo více správných odpovědí. Každá odpověď se hodnotí zvlášť. Pokud student ze závažných důvodů (nemoc apod. po předložení omluvenky) nemůže napsat test v době k tomu určené, může po dohodě psát test v náhradním termínu: kontakt: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz .


Doporučené studijní materiály:


Základní učebnice:


- Vokurka: Patofyziologie pro nelékařské směry (Karolinum 2012)

- Nečas a spol.: Obecná patologická fyziologie (Karolinum 2000, 2006, 2009)Ostatní doporučená literatura:


- Nečas a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I, II (Karolinum 2006, 2009)

- Maruna Pavel a kol.: Zkušební testy z patologické fyziologie (Karolinum 2015)

- Stephen J. Mc-Phee: Pathophysiology of Disease: Introduction to Clinical Medicine (McGraw-Hill Medical; 2014, 7th edition or McGraw-Hill/LANGE; 2010, 6th edition)

- Silbernagl S., Lang F., Color Atlas of Pathophysiology, Thieme, 2000

- Kumar, Abbas, Aster: Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, (Saunders, 9th edition, 2014 or 8th edition 2009)


Internetové zdroje (doplňkové)


- Podklady k přednáškám jsou k dispozici na stránkách Adobe connect http://connect.lf1.cuni.cz/

- Fakultní wikiskripta: http://www.wikiskripta.eu/

- Internetový atlas fyziologie a patofyziologie http://www.physiome.cz/atlas internetové simulátory respirace, cirkulace a acidobazické rovnováhy, výkladové kapitoly, např. hemostáza.

Vedoucí výuky: 

doc. MUDr. Jana Živného, PhD. (l. 5865, e-mail: jan.zivny@lf1.cuni.cz) 


Limity: 

- Limit pro udělení zápočtu 60% (z každého testu daného semestru) 

- Limit zkouškového testu 60%