Contacts

12 13+420 22496
Přednosta (Head):

 

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

mvoku@lf1.cuni.cz 5928

  

English-taught courses:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. jan.zivny@lf1.cuni.cz 5865

 

Sekretářka (Secretary):
Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901, 5916

 

Profesoři (Professors):

 

 

 

MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. necas@cesnet.cz

5914

MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. petr.marsalek@lf1.cuni.cz 5933
MUDr. Pavel Maruna, CSc. pavel.maruna@lf1.cuni.cz 2917 

Emeritní profesor (Profesor Emeritus):
Prof. MUDr. František Kornalík, DrSc. fkorn@lf1.cuni.cz 5863

 

Docenti (Associate Professors):

RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. mkalb@lf1.cuni.cz  5996
MUDr. Jan Janota, Ph.D. jan.janota lf1.cuni.cz 5917

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
pavel.klener@gmail.com
5933
MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek cesnet.cz 5912
MUDr. Karel Šulc, CSc. ksulc@lf1.cuni.cz 5914
MUDr. Martin Vokurka, CSc. mvoku@lf1.cuni.cz 5928
MUDr. Daniel Vyoral, CSc. vyoral@uhkt.cz 5865
MUDr. Jan Živný, Ph.D. jzivny@lf1.cuni.cz 5865

 

Odborní asistenti a asistenti (Assistant Professors and Assistants):
RNDr. Pavel Burda, Ph.D.  pavel.burda28@gmail.com 5950
Mgr. Nikola Čuřík, Ph.D. nikola.curik@lf1.cuni.cz 5905

MUDr. Nina Dusílková
nina.dusilkova@lf1.cuni.cz
5970
RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D. jfryd@lf1.cuni.cz 5910

MUDr. Iuliia Gurieva mailto:gurieva.jul@seznam.cz
5910
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. zhuml@lf1.cuni.cz 5929
MUDr. Magdalena Klánová magda.klanova@lf1.cuni.cz 5864
Ing. Jan Krijt, Ph.D. jkri@lf1.cuni.cz 5926
MUDr. Jan Molinský. Ph.D. jan.molinsky@seznam.cz 5864
Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D. vitek_pos@hotmail.com 5863
MUDr. Pavol Privitzer ppriv@lf1.cuni.cz 5967
ing. Dana Průková, PhD. dana.prukova@lf1.cuni.cz 5864, 5929
RNDr. Petr Přikryl, Ph.D.  pprik@lf1.cuni.cz 5926, 5951
MUDr. Otakar Raška, Ph.D. OtakarRaska@lf1.cuni.cz 5915
MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. ksmitka@volny.cz 5915

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

sefc@cesnet.cz 5930

MUDr. Tušková Diana
dianatuskova@gmail.com
5864

RNDr. Karina Vargová, Ph.D.  

karina.vargova@gmail.com 5950
MUDr. Petra Vočková petra.vockova@lf1.cuni.cz 5864, 5929

 

Organizační pracovnice (Management Engineer):
Radmila Korhoňová rkorh@lf1.cuni.cz 5917

 

Laboratorní pracovníci (Laboratory Technicians):

Blanka Bílková bilkovablanka@centrum.cz
5905

Bc. Chramostová Kamila
kamila.chramostova@natur.cuni.cz
5946
Alena Loužecká alena.louzecka@lf1.cuni.cz 5934
Ing. Martin Molík

martin.molik@lf1.cuni.cz

5911

 
 

Dokumentátorka (Documentalist):
Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901

 

Postgraduální studenti (Ph.D. students):
Mgr. Terteza Bělinová

belinot@live.com

5971
Mgr. Kateřina Faltusová

katerina.faltusove@lf1.cuni.cz

5913

ing. Tomáš Heizer
tomas.heizer@lf1.cuni.cz
5913
Chen Chia-Ling, MSc

mailto:charlene1989831@gmail.com

5913
Mgr. Petr Páral petr.paral@lf1.cuni.cz 5911

Mgr. Nicol Renešová nicol.renesova@lf1.cuni.cz
5911
ing. Jan Šilar jan.silar@lf1.cuni.cz 5967
ing. Martin Tribula martin.tribula@lf1.cuni.cz 5912


 

Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):MUDr. Lenka Daumová lenka.daumova@gmail.com
5864
RNDr. Zdeňka Jirásková zjira@lf1.cuni.cz 5913
ing. Zdenka Kučerová, CSc. zkuce@lf1.cuni.cz 5910
MSc. Pavle Krsmanovic, Ph.D. krsmanovic.pavle@gmail.com
5946

ing. Eva Pokorná, CSc.  evapokorna26@seznam.cz
5864
prof.MUDr. Josef T. Prchal, DrSc. josef.prchal@lf1.cuni.cz 5915
Ing. Filipp Savvulidi filipp.savvulidi@lf1.cuni.cz 5913

 

Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky (Department of Biocybernetics and Computer Assisted Learning):
Vedoucí (Head):
doc.MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek@gmail.com 5912
Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):
Mgr. Marek Mateják, Ph.D. matejak.marek@gmail.com
5968
doc.MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc. zwun@lf1.cuni.cz 5912
Správce sítě (IT Administrátor):
ing. Filip Ježek filip.jezek@lf1.cuni.cz 5912