Contacts


12

13+420 22496

 

Přednosta (Head):

    

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

mvoku@lf1.cuni.cz 5928English-taught courses:


doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. jan.zivny@lf1.cuni.cz 5865
 

Sekretářka (Secretary):


Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901, 5916
 

Profesoři (Professors):

 

 

 

MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. necas@cesnet.cz

5914


MUDr. Pavel Klener, Ph.D. pavel.klener@lf1.cuni.cz 5933

MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. petr.marsalek@lf1.cuni.cz 5933

MUDr. Pavel Maruna, CSc. pavel.maruna@lf1.cuni.cz 2917

MUDr. Martin Vokurka, CSc. mvoku@lf1.cuni.cz 5928
 

Docenti (Associate Professors):


RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. mkalb@lf1.cuni.cz 5996

MUDr. Jan Janota, Ph.D. jan.janotalf1.cuni.cz 5917

MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek cesnet.cz 5912

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. katerina.machova@lf1.cuni.cz
5950

MUDr. Daniel Vyoral, CSc. vyoral@uhkt.cz 5865

MUDr. Jan Živný, Ph.D. jzivny@lf1.cuni.cz 5865

 

Odborní asistenti a asistenti (Assistant Professors and Assistants):

RNDr. Pavel Burda, Ph.D.  pavel.burda82@gmail.com 5950

RNDr. Nikola Čuřík, Ph.D.  nikola.curik@lf1.cuni.cz 5905

MUDr. Lenka Daumová lenka.daumova@gmail.com
5864

MUDr. Nina Dusílková

nina.dusilkova@lf1.cuni.cz

5970

RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.  jfryd@lf1.cuni.cz 5910

MUDr. Iuliia Gurieva, Ph.D. gurieva.jul@seznam.cz 5910

MUDr. Marek Hajný marek.hajny@lf1.cuni.cz 5933

MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. zhuml@lf1.cuni.cz 5915

MUDr. Jana Karolová jana.karolova@lf1.cuni.cz  5929

MUDr. Magdalena Zikmundová, Ph.D.
magda.klanova@lf1.cuni.cz 5933

Ing. Jan Krijt, Ph.D. jkri@lf1.cuni.cz 5926

Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D.  vitek_pos@hotmail.com 5863

RNDr. Petr Přikryl, Ph.D.  pprik@lf1.cuni.cz 5926, 5951

MUDr. Otakar Raška, PhD. OtakarRaska@lf1.cuni.cz 5915

MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. ksmitka@volny.cz 5915

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

sefc@cesnet.cz 5930

MUDr. Maláriková Diana dianatuskova@gmail.com 
5929

RNDr. Karina Savvulidi Vargová, PhD.  karina.vargova@gmail.com 5950

MUDr. Petra Vočková
petra.vockova@lf1.cuni.cz
5929
Organizační pracovnice (Management Engineer):


Radmila Korhoňová rkorh@lf1.cuni.cz 5917

 

Laboratorní pracovníci (Laboratory Technicians):


Blanka Bílková bilkovablanka@centrum.cz
5905

Bc. Chramostová Kamila

kamila.chramostova@natur.cuni.cz

5946

Alena Loužecká

alena.louzecka@lf1.cuni.cz 

5934
Dokumentátorka (Documentalist):


Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901

 

Postgraduální studenti (Ph.D. students):


Ing. Martin Báječný martin.molik@lf1.cuni.cz  5913

ing. Tereza Březinová tereza.brezinova@lf1.cuni.cz  5910

Mgr. Alexandra Dolníková alexandra.dolnikova@lf1.cuni.cz  5864

Mgr. Kateřina Faltusová

katerina.faltusova@lf1.cuni.cz

5263

Ing. Tomáš Heizer tomas.heizer@lf1.cuni.cz
5263

Chen Chia-Ling MSc charlene1989831@gmail.com
5913

Mgr. Nicol Renešová nicol.renesova@lf1.cuni.cz
5911

Ing. Filipp Savvulidi
filipp.savvulidi@lf1.cuni.cz 5913

Mgr. Miriama Sikorová
miriama.sikorova@lf1.cuni.cz 5971

Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):


Mgr. Tereza Bělinová, Ph.D.
belinot@live.com
5971

RNDr. Zdeňka Jirásková zjira@lf1.cuni.cz 5913

MSc. Pavle Krsmanovic, Ph.D. krsmanovic.pavle@gmail.com 5946

Ing. Eva Pokorná, Csc. evapokorna26@seznam.cz
5864

prof. MUDr. Josef T. Prchal, DrSc. josef.prchal@lf1.cuni.cz 5915

Mgr. Pavla Sauerová, Ph.D. pavla.sauerova@lf1.cuni.cz 5971
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky (Department of Biocybernetics and Computer Assisted Learning):
Vedoucí (Head):


doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek@gmail.com 5912
Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):


MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
jitka.feberova@lf1.cuni.cz 5902

Mgr. Marek Mateják, Ph.D. matejak.marek@gmail.com

5968


RNDr. Arnošt Mládek, Ph.D. arnost.mladek@lf1.cuni.cz

5968

Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D.
tmkulhanek@gmail.com
5902

Ing. Filip Ježek, Ph.D.
filip.jezek@lf1.cuni.cz
5968
Další zaměstnanci (Other Employees)


Martin Brož, DiS

madrock24@gmail.com
5968

Mgr. Martin Feber
martin.feber@lf1.cuni.cz  
5912

Bc. Veronika Sýkorová, DiS
sykorova.verca@gmail.com 5968

Klára Ulčová, DiS
klara.ulcova@gmail.com
5968
Podpora e-learningu. Moodle (E-learning support, Moodle):

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
jitka.feberova@lf1.cuni.cz 5902

Ing. Jan Polášek
jan.polasek@cuni.cz  
5912

Bc. Jan Závěšický
jan.zavesicky@lf1.cuni.cz  
5912

Mgr. Martin Feber
martin.feber@lf1.cuni.cz  
5912
Správce sítě (IT Administrátor):


Mgr. Martin Feber
martin.feber@lf1.cuni.cz 5902