Publications 2015

 

BERGER, Jiří - BEYR, Karel. Safety of Private Data in Big Data and Biomedicine. International Journal on Biomedicine and Healthcare, 2015, 3(1), 2-5. ISSN 1805-8698.


HONĚK, Jakub - ŠEFC, Luděk - HONĚK, Tomáš - ŠRÁMEK, Martin - HORVÁTH, Martin - VESELKA, Josef. Patent Foramen Ovale in Recreational and Professional Divers: An Important and Largely Unrecognized Problem. Canadian Journal of Cardiology, 2015, 31(8), 1061-1066. ISSN 0828-282X.
IF = 3.711 (2014)


HUŠKOVÁ, Hana - KORECKÁ, Katarína - KARBAN, Josef - VARGOVÁ, Jarmila - VARGOVÁ, Karina - DUSÍLKOVÁ, Nina Borisovna - TRNĚNÝ, Marek - STOPKA, Tomáš. Oncogenic microRNA-155 and its target PU.1: an integrative gene expression study in six of the most prevalent lymphomas. International Journal of Hematology, 2015, 102(4), 441-450. ISSN 0925-5710.
IF = 1.918 (2014)


JONÁŠOVÁ, Anna. Patofyziologické aspekty myelodysplastického syndromu ve vztahu k efektu cílené imunomodulační a demetylační terapie. Praha, 2015. 84 s. dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze 1.lékařská fakulta.


KAŠÁKOVÁ, Eva - VOKURKA, Martin - HUGO, Jan. Výkladový slovník pro zdravotní sestry. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 431 s. ISBN 978-80-7345-424-1.


KEREKEŠ, Roman - KOFRÁNEK, Jiří - JANUŠKA, Jaroslav. CARDIO3(R)ECHO expertní systém pro hodnocení kardiografických nálezů. In: Medsoft 2015, sborník příspěvků. Praha: Creative connections s.r.o., 2015. s. 71-75. ISBN 978-80-906004-2-3. ISSN 1803-8115


KLENER, Pavel - OTÁHAL, Pavel - LATEČKOVÁ, Lucie - KLENER, Pavel. Immunotherapy Approaches in Cancer Treatment. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2015, 16(9), 771-781. ISSN 1389-2010.
IF = 2.511 (2013)


KOFRÁNEK, Jiří. Elektronické archivy (repozitáře) biomedicínských modelů. In: Medsoft 2015, sborník příspěvků. Praha: Creative connections s.r.o., 2015. s. 87-99. ISBN 978-80-906004-2-3. ISSN 1803-8115


KOVÁŘOVÁ, Hana - PETRÁK, Jiří - ŠEBELA, Marek - ŘEHULKA, Pavel. 4. Neformální proteomické setkání. Praha, 2015 (konference)


KULHÁNEK, Tomáš. Utilization of GRID technology in processing of medical information. Praha, 2015. 118 s. dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze 1.lékařská fakulta.


KULHÁNEK, Tomáš - KOFRÁNEK, Jiří - MATEJÁK, Marek. Pulsující model kardiovaskulárního systému. In: Medsoft 2015, sborník příspěvků. Praha: Creative connections s.r.o., 2015. s. 100-106. ISBN 978-80-906004-2-3. ISSN 1803-8115


KULHAVÁ, Lucie - MIARKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Petr - HODEK, Petr - TICHÁ, Marie - KUČEROVÁ, Zdenka. Chicken and rabbit antibodies against porcine pepsinogen A. Prague medical report, 2015, 116(1), 16-23. ISSN 1214-6994.


KURIŠČÁK, Eduard - MARŠÁLEK, Petr - ŠTROFFEK, Július - TÓTH, Peter. Biological context of Hebb learning in artificial neural networks, a review. Neurocomputing, 2015, 152(March), 27-35. ISSN 0925-2312.
IF = 2.083 (2014)


LIDICKÝ, Ondřej - JANOUŠKOVÁ, Olga - STROHALM, Jiří - ALAM, Mahmudul - KLENER, Pavel - ETRYCH, Tomáš. Anti-Lymphoma Efficacy Comparison of Anti-CD20 Monoclonal Antibody-Targeted and Non-Targeted Star-Shaped Polymer-Prodrug Conjugates. Molecules, 2015, 20(11), 19849-19864. ISSN 1420-3049.
IF = 2.416 (2014)


LORKOVÁ, Lucie - SCIGELOVA, Michaela - ARREY, Tabiwang Ndipanquang - VÍT, Ondřej - POSPÍŠILOVÁ, Jana - DOKTOROVÁ, Eliška - KLÁNOVÁ, Magdalena - ALAM, Mahmudul - VOČKOVÁ, Petra - MASWABI, Bokang Calvin - KLENER, Pavel - PETRÁK, Jiří. Detailed Functional and Proteomic Characterization of Fludarabine Resistance in Mantle Cell Lymphoma Cells. PLoS ONE, 2015, 10(8), nestránkováno. ISSN 1932-6203.
IF = 3.234 (2014)


MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina - KULVAIT, Vojtěch - BENEŠOVÁ, Adéla - LINHARTOVÁ, Jana - KLAMOVÁ, Hana - JARUŠKOVÁ, Monika - DE BENEDITTIS, Caterina - HAFERLACH, Torsten - BACCARANI, Michele - MARTINELLI, Giovanni - STOPKA, Tomáš - ERNST, Thomas - HOCHHAUS, Andreas - KOHLMANN, Alexander - SOVERINI, Simona. Next-generation deep sequencing improves detection of BCR-ABL1 kinase domain mutations emerging under tyrosine kinase inhibitor treatment of chronic myeloid leukemia patients in chronic phase. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 2015, 141(5), 887-899. ISSN 0171-5216.
IF = 3.081 (2014)


MARUNA, Pavel - VOKURKA, Martin - MARŠÁLEK, Petr. Zkušební testy z patologické fyziologie. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015. 198 s. ISBN 978-80-246-2891-2.


MARUNA, Pavel - VOKURKA, Martin - MARŠÁLEK, Petr. Examination tests from pathological physiology. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2015. 158 s. ISBN 978-80-246-2892-9.


MATEJÁK, Marek - KOFRÁNEK, Jiří. Physiomodel - An Integrative Physiology in Modelica. In: IEEE EMBC 2015 Proceedings Milano. Itálie: IEEE, 2015. s. 1464-1467. ISBN 978-1-4244-9270-1. ISSN 1557-170X


MATEJÁK, Marek - KULHÁNEK, Tomáš - MATOUŠEK, Stanislav. Adair-Based Hemoglobin Equilibrium with Oxygen, Carbon Dioxide and Hydrogen Ion Activity. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, 2015, 75(2), 113-120. ISSN 0036-5513.
IF = 1.899 (2014)


MATEJÁK, Marek - KOFRÁNEK, Jiří. Adairove viazanie O2, CO2 A H+ NA hemoglobín. In: Medsoft 2015, sborník příspěvků. Praha: Creative connections s.r.o., 2015. s. 140-149. ISBN 978-80-906004-2-3. ISSN 1803-8115


MATEJÁK, Marek - TRIBULA, Martin - JEŽEK, Filip - KOFRÁNEK, Jiří. Free Modelica Library of Chemical and Electrochemical Processes. In: Proceedings of the 11th International Modelica Conference. Versailles: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet, 2015. s. 359-366. ISBN 978-91-7685-955-1.


MATEJÁK, Marek - JEŽEK, Filip - TRIBULA, Martin - KOFRÁNEK, Jiří. Physiolibrary 2.3 - An Intuitive Tool for Integrative Physiology. In: MATHMOD VIENNA 2015 - 8th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vídeň: ARGE Simulation News, 2015. s. 699-700. ISBN 978-3-901608-46-9.


MATEJÁK, Marek. Formalization of Integrative Physiology. Praha, 2015. 124 s. dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze 1.lékařská fakulta.


MLEJNSKÝ, František - KLEIN, A.A. - LINDNER, Jaroslav - MARUNA, Pavel - KVASNIČKA, Jan - KVASNIČKA, Tomáš - ZIMA, Tomáš - PECHA, O. - LIPŠ, Michal - RULÍŠEK, Jan - POŘÍZKA, Michal - KOPECKÝ, Petr - KUNSTÝŘ, Jan. A randomised controlled trial of roller versus centrifugal cardiopulmonary bypass pumps in patients undergoing pulmonary endarterectomy. Perfusion, 2015, 30(7), 520-528. ISSN 0267-6591.
IF = 0.935 (2014)


PETRACKOVA, Irena - ZACH, Jiri - BORSKY, Jiri - ČERNÝ, Miloš - HACKLOVA, Renata - TVRDEK, Miroslav - JANOTA, Jan. Early and late operation of cleft lip and intelligence quotient and psychosocial development in 3-7 years. Early Human Development, 2015, 91(2), 149-152. ISSN 0378-3782.
IF = 1.785 (2014)


SEVCIKOVA, Sabina - PASZEKOVÁ, Helena - BESSE, Lenka - SEDLARIKOVA, Lenka - KUBACZKOVA, Veronika - ALMASI, Martina - POUR, Ludek - HAJEK, Roman. Extramedullary relapse of multiple myeloma defined as the highest risk group based on deregulated gene expression data. Biomedical Papers, 2015, 159(2), 288-293. ISSN 1213-8118.
IF = 1.200 (2014)


STOPKA, Tomáš - MACHOVÁ POLÁKOVÁ, Kateřina. GENES, GENETICS & GENOMICS. Praha, 2015 (konference)


TÓTH, Peter - MARŠÁLEK, Petr. Analytical description of coincidence detection synaptic mechanisms in the auditory pathway. Bio Systems, 2015, 136(October), 90-98. ISSN 0303-2647.
IF = 1.548 (2014)


VOKURKA, Martin - HUGO, Jan. Praktický slovník medicíny. 11 vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 450 s. ISBN 978-80-7345-464-7.


VOKURKA, Martin - HUGO, Jan. Velký lékařský slovník. 10 vyd. Praha: Maxdorf, 2015. 1140 s. ISBN 978-80-7345-456-2.