Postgraduální studium - aktuální témata

 

Na ústavu je 39 postgraduálních studentů, z toho 13 v prezenčním a 26 v kombinovaném studiu. Studují v následujících doktorských studijních programech (DSP).
Bližší informace o tématech jsou v sekci Věda.

 

 Ph.D. pozice, více informací ZDEFyziologie a patofyziologie
(školitelé: prof. Nečas, doc. Klener, prof. Vokurka, dr. Šefc, doc. Živný, dr. Pospíšil, prof. Stopka – BIOCEV)

 • Signalizace receptorem c-kit v transplantaci kostní dřeně.
 • Regulace metabolismu železa v organismu (IronLab)
 • Leukemické kmenové buňky a progenitory
 • Molekulární mechanismy rezistence leukemických buněk na TRAIL
 • Studium chromatinu v rozhodovacích buněčných procesech
 • Plasticita kmenových buněk z kostní dřeně                                      
 • MikroRNA a transkripční faktory v hematopoetické diferenciaci a leukemogenezi

Biochemie a patobiochemie
(školitel: ing. Krijt, dr. Přikryl, prof. Vokurka)

 • Regulace metabolismu železa v organismu (IronLab)
 • Výzkum exosomů jako markerů patologických stavů 

Vývojová a buněčná biologie 
(školitelé: prof. Stopka – BIOCEV, dr. Pospíšil)

 • Studium chromatinu v rozhodovacích buněčných procesech
 • MikroRNA a transkripční faktory v hematopoetické diferenciaci a leukemogenezi

Biofyzika a biomedicínská informatika
(školitelé: doc. Kofránek, prof. Maršálek)

  • Kódování v centrálním nervovém systému - matematické modelování
  • Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí, hemodynamiky a ledvin

Neurovědy
(školitel: prof. Maršálek)

 

Oborové rady a další informace