Informace o výuce:

Radmila Korhoňová

radmila.korhonova@lf1.cuni.cz

tel: 224 965 917

 

Aktuality

Des Richardson

Professor of Cancer Cell Biology,

NHMRC Senior Principal Research Fellow

Director, Molecular Pharmacology and Pathology Program

Leader, Cancer Cell Biology and Development Theme, Bosch Institute

University of Sydney, Australia

U Nemocnice 5, Praha 2

Tuesday 14/5/2019 10:00

    1st floor, room 2007


FROM MELANOMA CELLS TO HUMAN MELANOMA TUMOURS: THE TRANSFERRIN HOMOLOGUE, MELANOTRANSFERRIN – A PRO-ONCOGENIC SIGNALLING PROTEIN IN DIRECT OPPOSITION TO THE METASTASIS SUPPRESSOR, NDRG1
 

 

Postgraduální studium - aktuální témata

 

Na ústavu je 39 postgraduálních studentů, z toho 13 v prezenčním a 26 v kombinovaném studiu. Studují v následujících doktorských studijních programech (DSP).
Bližší informace o tématech jsou v sekci Věda.

 

 

Fyziologie a patofyziologie
(školitelé: prof. Nečas, doc. Klener, doc. Vokurka, dr. Šefc, doc. Živný, dr. Pospíšil, prof. Stopka – BIOCEV)

 • Signalizace receptorem c-kit v transplantaci kostní dřeně.
 • Regulace metabolismu železa v organismu (IronLab)
 • Leukemické kmenové buňky a progenitory
 • Molekulární mechanismy rezistence leukemických buněk na TRAIL
 • Studium chromatinu v rozhodovacích buněčných procesech
 • Plasticita kmenových buněk z kostní dřeně                                      
 • MikroRNA a transkripční faktory v hematopoetické diferenciaci a leukemogenezi

Biochemie a patobiochemie
(školitel: ing. Krijt, dr. Přikryl, doc. Vokurka)

 • Regulace metabolismu železa v organismu (IronLab)
 • Výzkum exosomů jako markerů patologických stavů 

Vývojová a buněčná biologie 
(školitelé: prof. Stopka – BIOCEV, dr. Pospíšil)

 • Studium chromatinu v rozhodovacích buněčných procesech
 • MikroRNA a transkripční faktory v hematopoetické diferenciaci a leukemogenezi

Biofyzika a biomedicínská informatika
(školitelé: doc. Kofránek, prof. Maršálek)

  • Kódování v centrálním nervovém systému - matematické modelování
  • Modelování přenosu krevních plynů, poruch vnitřního prostředí, hemodynamiky a ledvin

Neurovědy
(školitel: prof. Maršálek)

 

Oborové rady a další informace