Informace o výuce:

Radmila Korhoňová

radmila.korhonova@lf1.cuni.cz

tel: 224 965 917

 

Aktuality

Des Richardson

Professor of Cancer Cell Biology,

NHMRC Senior Principal Research Fellow

Director, Molecular Pharmacology and Pathology Program

Leader, Cancer Cell Biology and Development Theme, Bosch Institute

University of Sydney, Australia

U Nemocnice 5, Praha 2

Tuesday 14/5/2019 10:00

    1st floor, room 2007


FROM MELANOMA CELLS TO HUMAN MELANOMA TUMOURS: THE TRANSFERRIN HOMOLOGUE, MELANOTRANSFERRIN – A PRO-ONCOGENIC SIGNALLING PROTEIN IN DIRECT OPPOSITION TO THE METASTASIS SUPPRESSOR, NDRG1
 

 

Výuka

Ústav zabezpečuje v pregraduální výuce program z patologické fyziologie pro obor všeobecné a zubní lékařství a pro nelékařské bakalářské (Bc.) a navazující magisterské (NMgr.) obory.

Patologická fyziologie je oborem, který integruje znalosti z teoretických předmětů a zároveň představuje přímé spojení s obory klinickými. Studuje příčiny a mechanismy vzniku nemocí a jejich symptomů, zabývá se funkčními změnami organismu, orgánů i buněk během vzniku a rozvoje chorobných procesů. Usiluje o poznání jak na úrovni buněčné a molekulární, tak na úrovni jednotlivých orgánových systémů a o jejich propojení. Dobrá znalost patofyziologie je zásadní i pro pochopení základů léčby. V kurzu patofyziologie se proto budete setkávat jak s poznatky na úrovni molekulární a buněčné, tak s poznatky bezprostředně souvisejícími s klinickou praxí. Část výuky bude orientována k řešení konkrétních kasuistik. Ve vlastních referátech a esejích se pokusíte proniknout v dílčích problémech hlouběji za pomoci odborné literatury. Nezbytným předpokladem pro studium je znalost předcházejících oborů, zejména biologie, fyziologie a biochemie.


Přejeme vám při studiu hodně úspěchů a jsme připraveni vám maximálně pomoci.


Informace o výuce:
Radmila Korhoňová
Tel: 22496 5917, e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz

Vedoucí výuky:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
ext. 5865, e-mail: jzivny@lf1.cuni.cz

Vedoucí výuky pro zubní lékařství:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
ext. 5865, e-mail: jzivny@lf1.cuni.cz

Výuka nelékařských oborů:
prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. (patofyziologie výživy, nutriční terapie)
ext . 2917, e-mail: pavel.maruna@lf1.cuni.cz

Výuka ČVUT:
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
ext. 5912, e-mail: kofranek@gmail.com


Konzultační hodiny učitelů