Výuka

Ústav zabezpečuje v pregraduální výuce program z patologické fyziologie pro obor všeobecné a zubní lékařství a pro nelékařské bakalářské (Bc.) a navazující magisterské (NMgr.) obory.

Patologická fyziologie je oborem, který integruje znalosti z teoretických předmětů a zároveň představuje přímé spojení s obory klinickými. Studuje příčiny a mechanismy vzniku nemocí a jejich symptomů, zabývá se funkčními změnami organismu, orgánů i buněk během vzniku a rozvoje chorobných procesů. Usiluje o poznání jak na úrovni buněčné a molekulární, tak na úrovni jednotlivých orgánových systémů a o jejich propojení. Dobrá znalost patofyziologie je zásadní i pro pochopení základů léčby. V kurzu patofyziologie se proto budete setkávat jak s poznatky na úrovni molekulární a buněčné, tak s poznatky bezprostředně souvisejícími s klinickou praxí. Část výuky bude orientována k řešení konkrétních kasuistik. Ve vlastních referátech a esejích se pokusíte proniknout v dílčích problémech hlouběji za pomoci odborné literatury. Nezbytným předpokladem pro studium je znalost předcházejících oborů, zejména biologie, fyziologie a biochemie.


Přejeme vám při studiu hodně úspěchů a jsme připraveni vám maximálně pomoci.Informace o výuce: 

Radmila Korhoňová 

Tel: 22496 5917, e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz 


Vedoucí výuky

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. ext. 5865, e-mail: jzivny@lf1.cuni.cz 


Vedoucí výuky pro zubní lékařství: 

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. ext. 5865, e-mail: jzivny@lf1.cuni.cz


Výuka Bc. nelékařských oborů: 

doc. MUDr. Karel Šulc, CSc.,(patologie a patologická fyziologie) ext. 5914, e-mail: ksulc@lf1.cuni.cz  

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. (patofyziologie výživy, nutriční terapie) ext. 2917, 

e-mail: pavel.maruna@lf1.cuni.cz 


Konzultační hodiny učitelů