Informace o výuce:

Radmila Korhoňová

radmila.korhonova@lf1.cuni.cz

tel: 224 965 917

 

Aktuality

Des Richardson

Professor of Cancer Cell Biology,

NHMRC Senior Principal Research Fellow

Director, Molecular Pharmacology and Pathology Program

Leader, Cancer Cell Biology and Development Theme, Bosch Institute

University of Sydney, Australia

U Nemocnice 5, Praha 2

Tuesday 14/5/2019 10:00

    1st floor, room 2007


FROM MELANOMA CELLS TO HUMAN MELANOMA TUMOURS: THE TRANSFERRIN HOMOLOGUE, MELANOTRANSFERRIN – A PRO-ONCOGENIC SIGNALLING PROTEIN IN DIRECT OPPOSITION TO THE METASTASIS SUPPRESSOR, NDRG1
 

 

Pracovníci ústavu/Kontakty

12

13+420 22496

 

Přednosta (Head):

    

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

mvoku@lf1.cuni.cz 5928
English-taught courses:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. jan.zivny@lf1.cuni.cz 5865
 
Sekretářka (Secretary):
Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901, 5916
 

Profesoři (Professors):

 

 

 

MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. necas@cesnet.cz

5914

MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. petr.marsalek@lf1.cuni.cz 5933
MUDr. Pavel Maruna, CSc. pavel.maruna@lf1.cuni.cz 2917
 
Emeritní profesor (Profesor Emeritus):
Prof. MUDr. František Kornalík, DrSc. fkorn@lf1.cuni.cz 5863
 
Docenti (Associate Professors):

RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. mkalb@lf1.cuni.cz 5996
MUDr. Jan Janota, Ph.D. jan.janota lf1.cuni.cz 5917

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
pavel.klener@gmail.com
5933
MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek cesnet.cz 5912
MUDr. Karel Šulc, CSc. ksulc@lf1.cuni.cz 5914
MUDr. Martin Vokurka, CSc. mvoku@lf1.cuni.cz 5928
MUDr. Daniel Vyoral, CSc. vyoral@uhkt.cz 5865
MUDr. Jan Živný, Ph.D. jzivny@lf1.cuni.cz 5865
 
Odborní asistenti a asistenti (Assistant Professors and Assistants):
RNDr. Pavel Burda, Ph.D.  pavel.burda28@gmail.com 5950
Mgr. Nikola Čuřík, Ph.D.  nikola.curik@lf1.cuni.cz 5905

MUDr. Lenka Daumová lenka.daumova@gmail.com
5864
MUDr. Nina Dusílková

nina.dusilkova@lf1.cuni.cz

5970
RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.  jfryd@lf1.cuni.cz 5910
MUDr. Iuliia Gurieva gurieva.jul@seznam.cz 5910

MUDr. Marek Hajný marek.hajny@lf1.cuni.cz 5933
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. zhuml@lf1.cuni.cz 5915

MUDr. Jana Karolová jana.karolova@lf1.cuni.cz  5929
MUDr. Magdalena Klánová magda.klanova@lf1.cuni.cz 5933
Ing. Jan Krijt, Ph.D. jkri@lf1.cuni.cz 5926
Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D.  vitek_pos@hotmail.com 5863
RNDr. Petr Přikryl, Ph.D.  pprik@lf1.cuni.cz 5926, 5951
Ing. Dana Průková, Ph.D.

dana.prukova@lf1.cuni.cz 

5864, 5929
MUDr. Otakar Raška, PhD. OtakarRaska@lf1.cuni.cz 5915
MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. ksmitka@volny.cz 5915

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

sefc@cesnet.cz 5930

MUDr. Tušková Diana dianatuskova@gmail.com 
5929
RNDr. Karina Savvulidi Vargová, PhD.  karina.vargova@gmail.com 5950

MUDr. Petra Vočková
petra.vockova@lf1.cuni.cz
5929


 Organizační pracovnice (Management Engineer):
Radmila Korhoňová rkorh@lf1.cuni.cz 5917
 
Laboratorní pracovníci (Laboratory Technicians):

Blanka Bílková bilkovablanka@centrum.cz
5905

Bc. Chramostová Kamila

kamila.chramostova@natur.cuni.cz

5946
Alena Loužecká

alena.louzecka@lf1.cuni.cz 

5934


 
Dokumentátorka (Documentalist):
Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901
 
Postgraduální studenti (Ph.D. students):

Ing. Martin Báječný martin.molik@lf1.cuni.cz  5913
Mgr. Tereza Bělinová belinot@live.com 5971

ing. Tereza Březinová tereza.brezinova@lf1.cuni.cz  5910
Mgr. Kateřina Faltusová

katerina.faltusova@lf1.cuni.cz

5263

Ing. Tomáš Heizer tomas.heizer@lf1.cuni.cz
5263
Chen Chia-Ling MSc charlene1989831@gmail.com
5913
Mgr. Petr Páral petr.paral@lf1.cuni.cz 5263
Mgr. Nicol Renešová nicol.renesova@lf1.cuni.cz
5911

Ing. Filipp Savvulidi
filipp.savvulidi@lf1.cuni.cz 5913
Ing. Jan Šilar jan.silar@lf1.cuni.cz 5967
Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):
RNDr. Zdeňka Jirásková zjira@lf1.cuni.cz 5913

MSc. Pavle Krsmanovic, Ph.D. krsmanovic.pavle@gmail.com 5946
Ing. Zdenka Kučerová, CSc. zkuce@lf1.cuni.cz 5910

Ing. Eva Pokorná, Csc. mailto:evapokorna26@seznam.cz
5864
prof. MUDr. Josef T. Prchal, DrSc. josef.prchal@lf1.cuni.cz 5915

Mgr. Pavla Sauerová, Ph.D. pavla.sauerova@lf1.cuni.cz 5971
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky (Department of Biocybernetics and Computer Assisted Learning):
Vedoucí (Head):
doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek@gmail.com 5912
Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.
jitka.feberova@lf1.cuni.cz 5902
Mgr. Marek Mateják, Ph.D. matejak.marek@gmail.com
5968

RNDr. Arnošt Mládek, Ph.D. arnost.mladek@lf1.cuni.cz
5968
Další zaměstnanci (Other Employees)

Martin Brož

madrock24@gmail.com
5968
Mgr. Martin Feber
martin.feber@lf1.cuni.cz  
5912
Ing. Filip Ježek
filip.jezek@lf1.cuni.cz
5968
Veronika Sýkorová sykorova.verca@gmail.com 5968

Klára Ulčová klara.ulcova@gmail.com
5968
Správce sítě (IT Administrátor):
Mgr. Martin Feber
martin.feber@lf1.cuni.cz 5902