Pracovníci ústavu/Kontakty

12

13+420 22496

 

Přednosta (Head):

    

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

 

mvoku@lf1.cuni.cz 5928
English-taught courses:
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. jan.zivny@lf1.cuni.cz 5865
 
Sekretářka (Secretary):
Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901, 5916
 

Profesoři (Professors):

 

 

 

MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. necas@cesnet.cz

5914

MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D. petr.marsalek@lf1.cuni.cz 5933
MUDr. Pavel Maruna, CSc. pavel.maruna@lf1.cuni.cz 2917
 
Emeritní profesor (Profesor Emeritus):
Prof. MUDr. František Kornalík, DrSc. fkorn@lf1.cuni.cz 5863
 
Docenti (Associate Professors):

RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. mkalb@lf1.cuni.cz 5996
MUDr. Jan Janota, Ph.D. jan.janota lf1.cuni.cz 5917

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
pavel.klener@gmail.com
5933
MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek cesnet.cz 5912
MUDr. Karel Šulc, CSc. ksulc@lf1.cuni.cz 5914
MUDr. Martin Vokurka, CSc. mvoku@lf1.cuni.cz 5928
MUDr. Daniel Vyoral, CSc. vyoral@uhkt.cz 5865
MUDr. Jan Živný, Ph.D. jzivny@lf1.cuni.cz 5865
 
Odborní asistenti a asistenti (Assistant Professors and Assistants):
           


RNDr. Pavel Burda, Ph.D.  pavel.burda28@gmail.com 5950
Mgr. Nikola Čuřík, Ph.D.  nikola.curik@lf1.cuni.cz 5905
MUDr. Nina Dusílková

nina.dusilkova@lf1.cuni.cz

5970
RNDr. Jana Frýdlová, Ph.D.  jfryd@lf1.cuni.cz 5910
MUDr. Iuliia Gurieva gurieva.jul@seznam.cz 5910
MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. zhuml@lf1.cuni.cz 5915

MUDr. Jana Karolová jana.karolova@lf1.cuni.cz  5929
MUDr. Magdalena Klánová magda.klanova@lf1.cuni.cz 5864
Ing. Jan Krijt, Ph.D. jkri@lf1.cuni.cz 5926
Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D.  vitek_pos@hotmail.com 5863
RNDr. Petr Přikryl, Ph.D.  pprik@lf1.cuni.cz 5926, 5951
ing. Dana Průková, Ph.D.

dana.prukova@lf1.cuni.cz 

5864, 5929
MUDr. Otakar Raška, PhD. OtakarRaska@lf1.cuni.cz 5915
MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. ksmitka@volny.cz 5915

RNDr. Luděk Šefc, CSc.

sefc@cesnet.cz 5930

MUDr. Tušková Diana dianatuskova@gmail.com 
5864
RNDr. Karina Vargová, PhD.  karina.vargova@gmail.com 5950

MUDr. Petra Vočková
petra.vockova@lf1.cuni.cz
5864, 5929


 Organizační pracovnice (Management Engineer):
Radmila Korhoňová rkorh@lf1.cuni.cz 5917
 
Laboratorní pracovníci (Laboratory Technicians):

Blanka Bílková bilkovablanka@centrum.cz
5905

Bc. Chramostová Kamila

kamila.chramostova@natur.cuni.cz

5946
Alena Loužecká

alena.louzecka@lf1.cuni.cz 

5934
ing. Martin Molík

martin.molik@lf1.cuni.cz

5913

 
 
Dokumentátorka (Documentalist):
Bc. Klára Jirásková klara.jiraskova@lf1.cuni.cz 5901
 
Postgraduální studenti (Ph.D. students):
Mgr. Tereza Bělinová belinot@live.com 5971
Mgr. Kateřina Faltusová

katerina.faltusova@lf1.cuni.cz

5263

ing. Tomáš Heizer tomas.heizer@lf1.cuni.cz
5263
Chen Chia-Ling MSc charlene1989831@gmail.com
5913
Mgr. Petr Páral petr.paral@lf1.cuni.cz 5263
Mgr. Nicol Renešová nicol.renesova@lf1.cuni.cz
5911
ing. Jan Šilar jan.silar@lf1.cuni.cz 5967Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):MUDr. Lenka Daumová
lenka.daumova@gmail.com
5864
RNDr. Zdeňka Jirásková zjira@lf1.cuni.cz 5913

MSc. Pavle Krsmanovic, Ph.D. krsmanovic.pavle@gmail.com 5946
ing. Zdenka Kučerová, CSc. zkuce@lf1.cuni.cz 5910

ing. Eva Pokorná, Csc. mailto:evapokorna26@seznam.cz
5864
prof.MUDr. Josef T. Prchal, DrSc. josef.prchal@lf1.cuni.cz 5915

Mgr. Pavla Sauerová, Ph.D.
5971
ing.Filipp Savvulidi  filipp.savvulidi@lf1.cuni.cz 5913
Oddělení biokybernetiky a počítačové podpory výuky (Department of Biocybernetics and Computer Assisted Learning):
Vedoucí (Head):
doc.MUDr. Jiří Kofránek, CSc. kofranek@gmail.com 5912
Vědečtí pracovníci (Senior Researchers):
Mgr.Marek Mateják, Ph.D. matejak.marek@gmail.com
5968Správce sítě (IT Administrátor):
ing. Filip Ježek filip.jezek@lf1.cuni.cz 5912