Věda a výzkum - úvod

Hlavní zaměření ústavu je na základní biomedicínský výzkum. Na ústavu jsou iniciovány a řešeny vlastní projekty a vznikají originální vědecké výsledky. Ústav spolupracuje s dalšími pracovišti nejen na fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale i s pracovišti na jiných fakultách a univerzitách, stejně jako s Akademií věd. Výzkum je úzce spojen s výchovou postgraduálních studentů.

Vědecké skupiny