Věda a výzkum - úvod

Hlavní zaměření ústavu je na základní biomedicínský výzkum. Na ústavu jsou iniciovány a řešeny vlastní projekty a vznikají originální vědecké výsledky. Ústav spolupracuje s dalšími pracovišti nejen na fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici, ale i s pracovišti na jiných fakultách a univerzitách, stejně jako s Akademií věd. Výzkum je úzce spojen s výchovou postgraduálních studentů.

O jednotlivých tématech v sekci Vědecké skupiny.


REZERVACE

LightCycler

MasterCycler 96well

FACS

ABi 7900HT - real time PCR

Rezervace knihovny - zasedací místnost s projektorem

Rezervace FlowJo

Dokumentační systém Chemidoc MP - místnost č. 2046

Rezervace Flow box

Laminárni box (skupina MMBD)

Hypoxický box

 qPCR přístroj QS7

Clean Room (PCR/RNA)