O ústavu


Ústav patologické fyziologie
U Nemocnice 5 , 128 53 Praha 2
IČ: 00216208 | DIČ: CZ00216208 | umístění na mapě / map wiev

tel: 224 965 901 | fax: 224 965 916 | e-mail: patfy@lf1.cuni.cz

 

 


  • Ústav zabezpečuje výukový program z patologické fyziologie pro obor všeobecné a zubní lékařství a pro nelékařské Bc a NMgr obory. Více v sekci Výuka.
  • Ústav nabízí postgraduální doktorské studium v oborech Fyziologie a patofyziologie člověka, Biochemie a patobiochemie, Biofyzika a Biomedicínská informatika, Molekulární biologie, genetika a virologie. Více v sekci Postgraduální studium.
  • Hlavní zaměření ústavu je na základní biomedicínský výzkum v oblasti funkční genomiky a proteomiky, experimentální hematologie a krvetvorných kmenových buněk, studium příčin a mechanismů nemocí na úrovni porušené funkce buněk a jejich důsledků pro funkci tkání a orgánových systémů, metabolismus železa. Více v sekci Věda. 
  • V laboratoři biokybernetiky a počítačové podpory výuky jsou vytvářeny počítačové modely fyziologických a patofyziologických mechanismů. Více na stránkách této laboratoře.