Vedení ústavu

 

 

Přednosta ústavu: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.


Zástupce přednosty: doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

 

Zástupci pro výuku:
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

 

Zástupce přednosty pro vědu: prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

 

Emeritní přednosta: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

 

Sekretářka: Bc. Klára Jirásková